Мікродобрива для протруєння | Мікродобрива Еколайн

    Мікродобрива для протруєння | Мікродобрива Еколайн.

Загальновідомий факт, що нанесення мікродобрив та біологічно активних речовин на насіння в процесі передпосівного протруювання сприяє покращенню росту та розвитку рослин, підвищенню фунгіцидної активності протруйника. Збагачення навколонасінневого простору в ґрунті важливими макро та мікроелементами пришвидшує появу сходів та розвиток посилює стійкість молодих рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, а відповідно підвищує польову схожість насіння. 
Для отримання наглядних результатів впливу спеціальних добрив власного виробництва на заводських дослідних ділянках було закладено досліди на озимій пшениці та соняшнику. 


Посів був проведений 11 серпня 2017 року. Досліди проводились на ідентичних агрофонах та системах захисту. Для дослідження вибрано три наступні варіанти: 
1. Контроль без обробки насіння добривами 
2. Насіння оброблено Еколайн  Універсал  Насіння 0,5 л/т 
3. Насіння оброблено Грос Коренеріст 1,0 л/т 
Проміжні обліки стану розвитку рослин озимої пшениці та соняшнику провели через три тижні після посіву 7 вересня 2017 року. Для цього на культурах відібрали рослини з кореневою системою та провели інструментальні вимірювання результати яких відображені у таблицях на фото з рослинами. Результати представлені на фото №№1,2 для озимої пшениці та №№3,4 для соняшнику, де чітко видно різницю по варіантах як по надземній частині рослин, так і по кореневій системі. 


Обробка добривом Еколайн Універсал  Насіння, який містить збалансований склад мікроелементів у вигляді 100% хелатів ЕДТА, які забезпечують активацію ферментного комплексу у проростаючій насінині та прискорють протікання фізіолого-біохімічних процесів, що чітко помітно на рослинах при порівнянні з відібраними на контрольному варіанті. У пшениці помітно початок фази кущення, а на контролі ця фаза ще не наступала. У рослин соняшнику, порівняно з контролем, більше на 1 пару листків. При цьому їх розмір та інтенсивність кольору вищі. 


У варіанті з передпосівною обробкою насіння комплексом Грос  Коренеріст (представляє собою поєднання таких потужних факторів впливу як фосфор у формі фосфіту, L-α-амінокислоти та фітогормони з груп Ауксинів та Цитокінінів у оптимально підібраному співвідношенні) спостерігається сильніше виражений візуальний ефект, ніж за обробки насіння добривом Еколайн Універсал Насіння. На фото це видно по самих рослинах та результатах обліків, відображених у правій частині фото. 


Таким чином активація рослин на гормональному рівні, підсилена легкозасвоюваним фосфором, необхідним для росту і розвитку кореневої системи, антистресова дія амінокислот та рострегулююча дія фітогормонів забезпечує потужний старт рослин.

    Мікродобрива для протруєння | Мікродобрива Еколайн.