живлення рослин мікроелементами,одне із добрив для:соняшника,кукурудзи,пшениці,сої,ріпака,та інших рослин

Мікроелементи
У природі, для розвитку рослини, потрібно: вода, повітря, світло, відповідна температура і 16 поживних речовин. Два елементи - вуглець і кисень рослина поглинає з повітря і води. Решта 14 елементів з грунту.

Поживні речовини поділяються на дві групи відповідно до необхідного для рослини кількістю. Макроелементи - це елементи, рівень яких в рослині відносно високий. Групу макроелементів ми можемо розділити на дві підгрупи: основні макроелементи і вторинні макроелементи. Елементи азот (N), фосфор (P), калій (K) - основні макроелементи, а кальцій (Ca), магній (Mg) і сірка (S) - вторинні. Мікроелементи, які потрібні рослині в невеликій кількості це - залізо (Fe), марганець (Mn), бор (B), цинк (Zn), мідь (Cu), молібден (Mo), хлор (Cl), натрій (Na), нікель (Ni), кремній (Si), кобальт (Co) і селен (Se). Мікроелементи теж поділяються на дві підгрупи: суттєві і не дуже мікроелементи. Цей термін ввели Ернон і Стаут в 1939 році. Вони визначили три критерії, яким повинен задовольняти суттєвий елемент.

Ці критерії:

1. Рослина не може пройти свій життєвий цикл при відсутності цього елемента

2. Інший елемент не може замінити функцію цього елемента

3. Елемент повинен бути безпосередньо включений в метаболізм рослини

Ці три критерії дозволяють відрізнити суттєві елементи від корисних елементів.

Корисні елементи це ті елементи, які можуть компенсувати токсичні ефекти інших елементів, або можуть замінити деякі функції інших елементів, такі, наприклад, як підтримання осмотичного тиску. Але вони не критичні для рослини.

Істотні елементи: Залізо (Fe), марганець (Mn), цинк (Zn), мідь (Cu), бор (B), молібден (Mo), хлор (Cl), нікель (Ni)

Корисні елементи: Натрій (Na), кремній (Si), кобальт (Co), селен (Se)

Важливість мікроелементів

Важливість мікроелементів була досліджена в 1840 році німецьким хіміком Фраєр Юстусом фон Лібіх. Він визначив "Закон мінімуму", який описує ефект кожного елемента в рослині. Наприклад, якщо рослина отримує лише 10% калію від необхідної норми, а магнію 50% від норми, то обмежуючим фактором росту рослини буде недолік калію. На ім'я вченого названо образне уявлення цього закону - так звана «бочка Лібіха». Суть моделі полягає в тому, що вода при наповненні бочки починає переливатися через найменшу дошку в бочці і довжина інших дощок вже не має значення.

Елемент Функція Середній вміст в рослині,%
ЗалізоМіститься в хлоропластах і бере участь у фотосинтезі і метаболізмі азоту і сірки
Бере участь в синтезі хлорофілу
Бере участь в дихальній системі клітини
Бере участь в розподілі і зростанні клітини
Необхідний елемент багатьох ферментів в рослині 10
МарганецьПереважає в метаболізмі органічних кислот і азоту
Активує відновлення нітриту і гидроксиламина до аміаку
Грає роль у важливих ферментах, включених в дихання і синтез ферментів
Активатор реакції ферментів, таких, як окислення і відновлення, гідроліз
Прямий вплив на перетворення світла в хлоропласті 5
ЦинкОсвіта триптофану, попередника гормону росту (ауксину)
Освіта зерен і насіння
Забезпечує дозрівання
Зростання рослини
Синтез протеїнів
Перетворення і споживання крохмалю і азоту 2
БорСинтез РНК і ДНК
Освіта гормонів
Забезпечення дозрівання
Ефект азотного і карбогідратного метаболізму
Водопостачання в рослині 2
МідьАктиватор ензимів
Основна функція в фотосинтезі, відповідає за зв'язування сонячної енергії
Основна функція в стадії розмноження
неголовних роль в утворенні хлорофілу
Збільшення цукрів
Інтенсивність кольору
Покращує аромат фруктів і овочів
Бере участь у метаболізмі білків і вуглеводів 0.6
МолібденФіксація азоту
Зменшення нітратів
Зростання рослини 0.01
ХлорАктиватор ферментів, які вивільняють кисень з води при фотосинтезі.
Регулятор тургору і зростання клітини і стійкості до посухи 10
МагнійОсновна функція - перенесення енергії
Основна частина хлорофілу
Активує фермент-каталізатор вуглекислого газу при фотосинтезі
КобальтКомпонент вітаміну B12, неоходимости для фіксації азоту у бобових
взаємодія елементів

Деякі взаємодії між елементами змінюють доступність елементів для рослини:

Цинк-Фосфор - високий рівень доступного фосфору провокує дефіцит цинку (Thorne, 1957; Stuckenholtz et al., 1966). Цьому є кілька пояснень: при вирощуванні в грунті освіту Zn3 (PO4) 2; Антагонізм фосфору і цинку в коренях, що перешкоджає переміщенню цинку; ефект розведення в тканинах рослини в період інтенсивного росту; фізіологічний ефект ефект впливу фосфору на метаболізм цинку

Цинк-Азот - Високий рівень азоту провокує дефіцит цинку (Camp & Fudge, 1945; Ozanne 1955). Пояснення: Збільшена швидкість росту з мінімальним забезпеченням цинком рослини; Зміни pH; Цинк утримується в коренях, як азотноцінковий протеїновий комплекс.

Залізо-Фосфор - Надлишок фосфору і збільшене співвідношення фосфор / залізо (Watanabe et al., 1965) інактивує залізо (Biddulph & Woodbridge et al., 1952). Одне з пояснень: Фосфат заліза осідає на і в коренях.

Мідь-Фосфор - Тривалий або сильний надлишок фосфору, призводить до його взаємодії з міддю. (Bingham, 1963; Spencer, 1966). Значиме зменшення концентрації міді в листі було зазначено при підвищенні концентрації фосфору (Bingham & Garber, 1960).

Молібден-Сірка - засвоєння молібдену рослинами зменшується при надлишку сірки. (Stout et al. 1951). Це пояснюється прямим змаганням між двома еквівалентними анионами приблизно однакового розміру. (Reisenauer, 1963).

Цинк-Магній - Збільшення pH, слідом за використанням MgCO3, є причиною взаємодії цинку і магнію всередині рослини і в грунті (Seatz, 1960).

Бор-Кальцій - Токсичність бору може бути пом'якшена збільшенням концентрації кальцію. Рослина росте нормально, тільки коли нормальний баланс концентрацій кальцію і бору. (Jones and Scarseth 1944).

взаємодія мікроелементів

Цинк-Залізо - Функціонування заліза в метаболізмі рослини пов'язане з шляхом забезпечення рослини цинком (Rosell and Ulrich, 1964). Механізм залишається нез'ясованим.

Залізо-Марганець - залізо і марганець взаємопов'язані функцією метаболізму, ефективність одного визначається присутність іншого. Рослини з хлорозом (Fe) при високій концентрації марганцю були досліджені Epstein and Stout (1951), які припустили, що марганець перешкоджає пересуванню заліза від коренів до паростків рослини.

Залізо-Молібден - Взаємодія заліза і молібдену було досліджено і передбачається, що молібден провокує дефіцит заліза, освітою молибдата заліза, який осідає в коренях (Gerloff, Stout and Jones, 1959) Слід зазначити, що при низьких концентраціях молібден, навпаки полегшує засвоєння заліза рослиною. (Berry and Reisenauer, 1967).

Мідь-Залізо - У цитрусових високий вміст міді провокує недоступність заліза (Chapman, Liebig and Vanselow, 1940).

Мідь-молібден - Антагонізм міді і молібдену був припущений вченими (Giordano, Koontz and Rubins, 1966). Було знайдено доказ, що мідь заважає молібдену виконувати свою роль в ферментаційному зменшенні нітратів.

Мідь-Цинк - Цинк провокує дефіцит міді. Механізм не ясний, але зв'язок встановлено вченими (Gilbery, Greathead and Cartell, 1970).

Амонійний і нітратний азот

Форма азоту має переважний ефект в поглинанні іонів і pH ризосфери. Це показали в своїх роботах Ромхнльд і Маршнер, 1983, і Роллваген і Зашоскі, 1988. амонійного харчування викликає закислення ризосфери, в той час, як нітратна защелачивание.

Рексолинабс